Transport van gekoelde producten: Vijf ‘best practices’ voor uw wagenpark

Zoals bij elk gekoeld product kunnen temperatuurafwijkingen ernstige gevolgen hebben voor de integriteit van de lading. Het vervoer van levensmiddelen of geneesmiddelen vormt hierop geen uitzondering.

Problemen met het handhaven van de juiste temperatuur, kunnen leiden tot aanzienlijke financiële verliezen, evenals claims van eindgebruikers. Wagenparken die gekoelde producten vervoeren, variërend van medicijnen tot verse producten, moeten de temperatuur van de oplegger, tijdens het vervoer, binnen het vereiste bereik houden.

1.     Startpunt Inspectie

Wij vinden dat alle chauffeurs elke rit moeten beginnen met het inspecteren van het voertuig met speciale aandacht voor de koeleenheid en de oplegger zelf. Dit is met name van belang wanneer de temperatuur van de lading, zoals farmaceutische producten, moet worden gehandhaafd en gecontroleerd.

Het is mogelijk dat bij een andere lading de temperatuureisen anders zijn. Er kan bijvoorbeeld een oplossing met meerdere compartimenten nodig zijn, waarbij afzonderlijke delen van de oplegger verschillende waarden nodig hebben. Er kunnen zich mogelijk eerder onopgemerkte problemen voordoen die kunnen leiden tot schade aan de lading tijdens het transport. Dit kan worden voorkomen met een grondige visuele inspectie.

Wat de inspectie van het voertuig betreft, raden we ten zeerste aan dat ze een vereiste worden, ongeacht de branche waarin u werkt.

We herinneren ons allemaal de dagen dat voertuigcontroles veel papierwerk betekenden. Soms veloren we documentatie en besteden we over het algemeen veel tijd aan het controleren van het papierwerk zelf, het nemen van de nodige vervolgacties en het zorgvuldig indienen van gegevens.

Hoewel het waar is dat sommige bedrijven nog steeds op die manier werken, wordt het aantal gelukkig steeds kleiner. Telematicabedrijven kunnen nu online een ‘alles-in-één’ oplossing aanbieden, inclusief papierloze, aanpasbare controleformulieren voor voertuiginspectie.

Ingezonden formulieren waarschuwen het kantoorpersoneel in real time over elk probleem met de voertuigen en stellen hen in staat om vrijwel onmiddellijk te reageren. Voor grote wagenparken betekent dit het besparen van dagen per week op het gebied van administratieve taken, evenals het verhogen van de veiligheid voor de chauffeurs en het publiek.

2.     Voorkoeling

Het is gevallen van groot belang dat de trailer wordt voorgekoeld op de temperatuur die de lading nodig heeft. Dit is bijzonder belangrijk bij het vervoer van bijvoorbeeld geneesmiddelen. Dit is haalbaar door de juiste triggermeldingen en drempelwaarden in te stellen. Een melding volgt wanneer de correcte temperatuur van de trailer is bereikt waarna begonnen kan worden met het laden.

Vooral in het geval van temperatuuroplossingen met meerdere compartimenten raden we aan om, indien mogelijk, de temperatuur bij lagere snelheid te verlagen. Het kan langer duren om dit te doen, maar het zal waarschijnlijk leiden tot aanzienlijke besparingen op de brandstofkosten.

3.     De juiste manier van laden

De eerste zorg bij het laden van bederfelijke producten, waarvan het vervoer van geneesmiddelen een goed voorbeeld is, is het zorgen voor de juiste luchtstroom en -circulatie. Als de luchtstroom en -circulatie in het gedrang komen, is er een kans dat plekken te warm worden die, indien onopgemerkt, de kwaliteit van de hele lading nadelig kunnen beïnvloeden.

4.     Temperatuurbewaking

Uw wagenpark moet al een temperatuurbewakingsoplossing hebben geïnstalleerd op alle voertuigen die worden gebruikt voor gekoeld transport.

Het doel van een temperatuurbewakingsoplossing is temperatuurgegevens te registreren en de transporteur de mogelijkheid te bieden deze op afstand te openen. Deze oplossing voorkomt ook potentieel riskante temperatuurafwijkingen, door de transportmanager en de chauffeur in real time te waarschuwen.

Vertragingen kunnen de vracht onherroepelijk beschadigen en uw bedrijf veel geld kosten door zowel het verlies van lading als claims van eindgebruikers. Voor uw eigen veiligheid en om kostbare claims te voorkomen, moet uw temperatuurbewakingssysteem digitale (of fysieke) afdrukken van temperatuurregistraties van het transport kunnen leveren.

Ook raden we het gebruik van vochtigheidssensoren voor milieugevoelige producten aan. Daarnaast bevelen we ook ten zeerste aan de sensoren om de zes maanden te kalibreren.

5.     Telematica

In de afgelopen jaren zijn temperatuurbewaking en telematica twee kanten van dezelfde medaille geworden. U kunt ze zeker afzonderlijk installeren, maar dan zou u misschien wel het belangrijkste voordeel van telematica-integratie verliezen.

Een geïntegreerde oplossing biedt monitoring in real time en waarschuwt wagenparkbeheerders dat de huidige temperatuur binnen de oplegger onder de ingestelde waarde daalt. Het is het verschil tussen het oplossen van een probleem voordat het zelfs maar een probleem wordt en het verliezen van een lading.

Natuurlijk moet een geïntegreerd telematica ook taakbeheer, routeplanning, verbinding met CAN-bus, tacho-integratie, papierloze en aangepaste voertuigcontroles, GPS-tracking en camerasystemen kunnen bieden.

Leeft u de regelgeving na en voldoet u aan de industrienormen?

De afgelopen jaren is gebleken dat de richtlijnen steeds meer in ‘must-haves’ zijn veranderd. De toename van inspecties in de hele supply chain in de sector is aanzienlijk, en er wordt bijzonder de nadruk gelegd op het vervoer van gekoelde goederen.

In de EU GDP-richtlijnen vindt u een samenvatting van de vereisten rond verpakking en transport van gekoelde medische producten; kwaliteitsrisicomanagement; en het inhuren van derden.