blog

Welke KPI’s meten voor een veilig wagenpark?

Elke wagenparkbeheerder wil de veiligheid van voertuigen en chauffeurs centraal stellen in zijn strategie. De veiligheid van het wagenpark is essentieel voor het welzijn van de chauffeur en om de kosten laag te houden. De vraag is: welke KPI’s voor wagenparkveiligheid moeten uw wagenparkbeheerders meten … en hoe? Veilige chauffeurs zijn veel minder vaak betrokken bij ongevallen. De afgelopen jaren hebben zich opmerkelijke ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van telematica. Deze hebben geleid tot enorme veranderingen in de manier waarop bedrijven de veiligheid van hun wagenpark kunnen beoordelen en verbeteren. Geavanceerde oplossingen zoals de RoadView Plus AI-camera van AddSecure bieden nu krachtige mogelijkheden om de prestaties van uw wagenpark te volgen én te verbeteren.

 

Veiligheid door datagedreven inzichten en AI

De afgelopen jaren zijn telematicasystemen zoveel geavanceerder geworden dan voorheen. In het begin gingen ze vooral over GPS-tracking en over weinig anders. Hoe anders is het tegenwoordig! Nu bieden deze systemen een schat aan veiligheidsgerelateerde gegevens die uw wagenparkbeheerders zullen helpen het gedrag van chauffeurs te begrijpen en dit naar hogere normen te tillen. Deze gegevens kunnen informatie bevatten over snelheidsovertredingen, hard remmen en zelfs het gebruik van de veiligheidsgordel, waardoor u een compleet beeld krijgt van hoe uw wagenpark functioneert.

Proactieve veiligheidsmaatregelen zijn te verkiezen boven reactieve. In plaats van te wachten tot er een ongeluk gebeurt en de gevolgen daarvan op te lossen, kunt u telematicagegevens gebruiken om ongelukken te voorkomen voordat ze zich voordoen. Door risicovol gedrag vroegtijdig te signaleren, kunt u uw chauffeurs gericht coachen en ondersteunen.

 

Maak kennis met de RoadView Plus AI-camera van AddSecure

Een van de meest geavanceerde tools op dit vlak is de RoadView Plus AI-camera. Deze detecteert afleiding van de bestuurder in realtime en waarschuwt vervolgens onmiddellijk de bestuurder en desgewenst ook de wagenparkbeheerder. Het aanpakken van afleidingen zodra deze zich voordoen, zal een enorme, positieve bijdrage leveren aan het verminderen van het risico op ongevallen, waardoor uw wagenpark veiliger en efficiënter wordt.

 

Welke KPI’s voor vlootveiligheid kunnen telematicasystemen monitoren?

 1. Gevaarlijke manoeuvres

  Hard remmen, snel accelereren en scherp bochtenwerk zijn allemaal gevaarlijk rijgedrag dat tot ongelukken (en inefficiënt brandstofverbruik) kan leiden. Telematicasystemen detecteren en registreren deze gebeurtenissen automatisch via de ingebouwde G-shock-sensor, waardoor u inzicht krijgt in hoe uw chauffeurs met hun voertuigen omgaan.

 2. Te hard rijden

  Te hard rijden is een van de belangrijkste oorzaken van ongevallen en verwondingen. Volgens verkeersveiligheidsorganisatie Brake neemt het aantal verkeersdoden als gevolg van te hard rijden toe, met een stijging van 20% in 2022 (303 doden) vergeleken met 2021! Telematicagegevens helpen u snelheidsincidenten op te sporen en bestuurders te identificeren die regelmatig de snelheidslimiet overschrijden. Telematicasystemen zoals AddSecure bieden ook ‘Contextual Speeding’, dat rapporteert over snelheidsincidenten die relevant zijn voor het voertuigtype.

 3. Gebruik van veiligheidsgordels

Het dragen van de veiligheidsgordel is van cruciaal belang voor de veiligheid van de bestuurder. Sommige telematicasystemen kunnen het gebruik van de veiligheidsgordel monitoren via de CANbus, zodat bestuurders zich aan de veiligheidsvoorschriften houden. Met deze gegevens kunt u het gebruik van de veiligheidsgordel afdwingen en uw chauffeurs beschermen bij een ongeval.

 1. Afleiding van de bestuurder met RoadView Plus AI

  De RoadView Plus AI-camera van AddSecure is een krachtig en veelzijdig hulpmiddel dat gezichtsherkenning en infraroodtechnologie gebruikt om het rijgedrag te monitoren. Het detecteert afleiding van de bestuurder in realtime. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een bestuurder te lang van de weg afkijkt, tekenen van slaperigheid vertoont, van zijn rijstrook afwijkt zonder dat de richtingaanwijzer aanstaat, of zijn telefoon gebruikt. Wanneer het apparaat dit gedrag identificeert, activeert het waarschuwingen in de cabine om bestuurders te waarschuwen en registreert het de gebeurtenis ook op het telematicaplatform voor verdere analyse en rapportage.

 2. Nachtelijk rijden

  Rijden in het donker brengt een verhoogd risico op vermoeidheid van de bestuurder met zich mee. Telematicasystemen monitoren nachtelijke rijpatronen om u te helpen potentiële vermoeidheidsrisico’s te identificeren. Door te begrijpen wanneer en hoe vaak uw chauffeurs ’s nachts onderweg zijn, kunt u stappen ondernemen om vermoeidheid te verminderen en de veiligheid te verbeteren.

 3. Eco-driving score

  Het aanmoedigen van zuinig rijden bespaart uiteraard geld, maar bevordert ook een soepelere en veiligere bediening. Telematicasystemen bieden een score voor ecologisch rijden met behulp van een combinatie van accelerometer- en CANbus-gegevens, waarmee u bestuurders die zuinige rijgewoonten hanteren, kunt identificeren en belonen. Het resultaat? Veiliger rijden en lagere brandstofkosten.

 

Gegevens omzetten in een veiliger wagenpark

Gegevens verzamelen is één ding. Deze gegevens om te zetten in positieve actie is iets anders. Door veiligheidsgegevens effectief te gebruiken, zullen de prestaties van uw wagenpark veranderen. Door strategisch gebruik te maken van uw telematica-inzichten kunt u concrete stappen ondernemen om de veiligheid van uw wagenpark te verbeteren. Hier is hoe:

 • Implementeer een veiligheidsbeleid voor chauffeurs

  Om de veiligheid van de chauffeurs van uw bedrijf te verbeteren, kunt u een duidelijk beleid opstellen waarin de licentievereisten, veilige rijgewoonten (niet sms’en, te hard rijden, enz.), onderhoudsprocedures voor voertuigen en het melden van ongevallen worden beschreven. Coach chauffeurs op het gebied van het beleid, zorg ervoor dat het wordt afgedwongen en gebruik tools zoals telematica om gedrag te monitoren. Controleer en update het beleid regelmatig met het oog op voortdurende verbetering.

 • Identificeer risicovol rijgedrag

  Veiligheidsgegevens helpen u risicovol rijgedrag en -patronen, inclusief afleiding, te identificeren. Met realtime waarschuwingen en gedetailleerde rapporten kunt u problemen zoals abrupt remmen, te hard rijden en afleiding van de bestuurder vroegtijdig opmerken. Dan kun je deze problemen aanpakken door …

 • … gerichte coaching van chauffeurs

  Zodra u specifieke veiligheidsproblemen heeft geïdentificeerd, kunt u gerichte coachingprogramma’s voor chauffeurs implementeren. Pas uw training aan om de exacte problemen aan te pakken waarmee elke bestuurder wordt geconfronteerd, of het nu gaat om het verbeteren van het gebruik van de veiligheidsgordel, het terugdringen van te hoge snelheid of het minimaliseren van afleiding. Gerichte coaching zorgt ervoor dat uw chauffeurs de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om hun gewoonten blijvend te verbeteren.

 • Ontwikkel beloningsprogramma’s voor chauffeurs

  Het stimuleren van veilig rijgedrag is de sleutel tot een veiliger wagenpark. Ontwikkel belonings- en erkenningsprogramma’s voor chauffeurs om goed gedrag te stimuleren. Het belonen van chauffeurs voor het aanhouden van veilige snelheden, het dragen van veiligheidsgordels en het vermijden van afleiding vergroot het moreel en bevordert een veiligheidscultuur binnen uw wagenpark.

Door gegevens om te zetten in bruikbare inzichten, bent u goed op weg naar het creëren van een veiliger en efficiënter wagenpark.

 

Een veiligheidscultuur creëren met datagestuurde telematica

Proactieve veiligheid is van cruciaal belang om uw chauffeurs te beschermen en de kosten te verlagen. Datagestuurde inzichten uit telematicasystemen helpen u risico’s voor te blijven. Een mooi voorbeeld is de geavanceerde AddSecure RoadView Plus AI-camera. Met deze technologie kunt u het gedrag van bestuurders monitoren, potentiële problemen identificeren en stappen ondernemen om ongelukken te voorkomen nog voor ze plaatsvinden.

De uitgebreide telematicaoplossingen van AddSecure stellen bedrijven in staat een veiligheidscultuur binnen hun wagenpark te creëren. Van het detecteren van afleiding van de bestuurder tot het aanmoedigen van ecologisch rijden: deze tools bieden u de inzichten die u nodig heeft om de veiligheid en efficiëntie te verbeteren.

Zet de volgende stap in het verbeteren van de veiligheid van uw wagenpark en download onze gratis gids om de alertheid van de bestuurder te garanderen en ongelukken te voorkomen.

Maak uw wagenpark veiliger en efficiënter met de geavanceerde telematicaoplossingen van AddSecure.