Home / Whistleblowing service

Whistleblowing service

AddSecure zet zich in om de wereld veiliger en slimmer te maken. Dit omvat het aanbieden van een klokkenluidersdienst in overeenstemming met onze gedragscode en ervoor zorgen dat alle onethische, criminele of schadelijke zorgen binnen onze eigen organisatie worden herkend, verwerkt en verholpen.

Wie kan melding doen via de klokkenluidersregeling?

Iedereen kan via de klokkenluidersregeling van AddSecure ernstige situaties betreffende AddSecure melden. U kunt een werknemer, klant, leverancier, stakeholder of iemand zonder banden met het bedrijf zijn. U kunt ervoor kiezen anoniem te blijven, en u staat tijdens en na het hele proces onder bescherming van de vertrouwelijkheid van de klokkenluider.

Wat kan ik melden?
Via de klokkenluidersregeling kunt en moet u ernstige situaties of incidenten binnen AddSecure melden met betrekking tot:

  • Boekhouding, interne boekhoudcontroles, accountantszaken. Omkoping, corruptie of andere bancaire of financiële misdrijven.
  • Milieudelicten.
  • De veiligheid van privacy en persoonsgegevens, en de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen.
  • Veiligheid op de werkplek en/of ernstige gevallen van discriminatie of intimidatie.
  • Andere ernstige onregelmatigheden betreffende de belangen van AddSecure, of het leven of de gezondheid van personen.
  • Pogingen om een van bovenstaande zaken te verbergen.

U hebt geen bewijs nodig om een vermoedelijk wangedrag of incident via de klokkenluidersdienst te melden.

Wat moet mijn melding bevatten?

Uw klokkenluidersmelding moet een korte en duidelijke beschrijving bevatten van het gedrag dat volgens u frauduleus of illegaal is of een bedreiging vormt voor een persoon of het bedrijf.
Wees zo nauwkeurig mogelijk, zodat de melding op de juiste manier kan worden verwerkt en onderzocht.
Probeer, indien mogelijk, de volgende vragen te beantwoorden: Wie, wanneer, waarom, wat, hoe en waar?

Download onze whistleblowing guidelines voor meer informatie over de achtergrond, het doel en de processen.

Wat gebeurt er vervolgens?

De klokkenluidersdienst wordt verzorgd door een externe partner WhistleB, klokkenluiderscentrum, om de anonimiteit te waarborgen. Het communicatiekanaal is gecodeerd en beveiligd met een wachtwoord. Alle berichten worden vertrouwelijk behandeld.

WhistleB garandeert de anonimiteit van de klokkenluider. De dienst staat los van de IT-omgeving van de organisatie. WhistleB traceert geen IP-adressen of andere gegevens die de persoon die een bericht verstuurt kunnen identificeren. Berichten worden versleuteld en kunnen alleen worden ontsleuteld door aangewezen personen. WhistleB kan geen berichten ontcijferen en lezen.