AVG & – voldoet uw wagenpark aan de vereisten?

Lees wat GDPR voor CCTV-camera's inhoudt, en volg dit 6-stappen proces om ervoor te zorgen dat u aan de regels voldoet.

Wat is de AVG?

In mei 2018 is de AVG ingevoerd (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze, door de EU gecreëerde wet, beschermt persoonsgegevens en controleert hoe deze worden verzameld, verwerkt en gedeeld.

Persoonsgegevens hebben betrekking tot zaken als namen, adressen en telefoonnummers, of informatie waarmee u iemand anders kunt identificeren.

Sindsdien is er, binnen alle sectoren, een enorme nadruk gelegd om de bepalingen van de AVG na te leven. Wachtwoordbeveiliging van persoonsgegevens en het reguleren van hoe deze worden gebruikt, wordt standaard nageleefd.

De invoering van forse boetes (tot 4% van uw jaaromzet plus alle kosten in verband met het verdedigen van claims) voor inbreuken of wangedrag, heeft iedereen ertoe aangezet om hun archieven met persoonsgegevens op te schonen.

AVG & CCTV-camera’s

U bent zich er misschien niet van bewust dat camerabeelden als persoonsgegevens worden beschouwd en rechtstreeks vallen onder deze wet. Het kan gaan om beelden van iemands gezicht, om een nummerplaat of om GPS-gegevens. Bedrijven die voertuigcamera’s gebruiken, moeten er dus voor zorgen dat de beelden die ze verzamelen, voldoen aan de bepalingen van de AVG.

Met het voorgaande in gedachten, is het belangrijk op te merken dat het bij de AVG gaat om wat de camera’s vastleggen en niet om de camera’s zelf. Om de bepalingen te kunnen blijven naleven, is het dus noodzakelijk om veilige camera’s te hebben in combinatie met een kwalitatief systeem.

Zorg dat uw wagenpark voldoet aan de bepalingen van de AVG

CCTV-beelden mogen alleen worden verzameld als dat nodig is voor de werking van uw bedrijf. Het volstaat niet om simpelweg te zeggen dat u persoonsgegevens verzamelt; u moet ook uitleggen waarom u dat doet. Uw reden moet onder de volgende 6 wettelijke grondslagen vallen.

Bovendien moet u deze 6 stappen volgen:

  1. Vertel het Information Commissioners Office of u CCTV gebruikt en waarom.
  2. Geef een tijdsbestek op voor het opslaan van beeldmateriaal (meestal één tot twee weken) voordat u begint met opnemen en zorg ervoor dat u de gegevens volgens een vast proces verwijdert.
  3. Informeer zowel medewerkers als andere mensen dat ze door uw camera’s kunnen worden vastgelegd. Daarom is het van het grootste belang duidelijke bordjes op uw voertuigen aan te brengen om het publiek te laten zien dat CCTV wordt gefilmd.
  4. Stel een proces in voor medewerkers, mochten ze toegang willen hebben tot beelden van zichzelf. Als u een verzoek om beeldmateriaal krijgt, hebt u één maand de tijd om dat met hen te delen.
  5. Zorg ervoor dat alle beelden die u verzamelt de privacy van mensen respecteert en op een veilige plaats worden opgeslagen. Fysieke tapes moeten worden opgeslagen in een vergrendelde kast en digitale bestanden in een map met toegangscodes.
  6. Neem binnen 72 uur na een inbreuk op de AVG contact op met de ICO.

Net als een met een wachtwoord beveiligd document met klantgegevens, is het belangrijk om een softwaresysteem te hebben dat de beelden die