Nieuwe studie: De meeste Europese transportbedrijven willen overstappen op een duurzame vloot, maar er zijn uitdagingen

Uit een nieuw onderzoek van AddSecure (https://www.addsecure.com/), een toonaangevende Europese leverancier van veilige IoT-connectiviteitsoplossingen, blijkt dat vier van de vijf (83%) Europese transportbedrijven bereid zijn om over te stappen op elektrische voertuigen of alternatieve brandstoffen in hun wagenpark, of beide als de omstandigheden dit toelaten.

Uit het pan-Europese onderzoek blijkt dat een op de vier (26%) transportbedrijven duurzaamheid als de belangrijkste factor beschouwt bij de overgang naar een klimaatvriendelijker wagenpark. Meer dan een op de vijf (23%) zegt dat de vraag van klanten de belangrijkste drijfveer is voor de transitie.

"Deze bevindingen benadrukken de noodzaak van meer investeringen in technologie en infrastructuur om de overgang naar duurzame vloten in Europa te ondersteunen, zowel om aan de eisen van de transportbedrijven te voldoen als aan de eisen van hun klanten te kunnen voldoen. Zonder dergelijke investeringen zullen transportbedrijven moeite hebben om deze uitdagingen het hoofd te bieden en te voldoen aan de groeiende vraag naar milieuvriendelijke transportoplossingen", zegt Claes Ödman, President Smart Transport bij AddSecure.

Meer dan twee derde (70%) van de Europese transportbedrijven zegt dat bezorgdheid over de beperkte actieradius van een voertuig (range anxiety) een aanzienlijke uitdaging is. Het gebrek aan laadpunten langs de wegen wordt ook genoemd als een zorg voor meer dan drie op de vijf 65%, terwijl zowel het zware gewicht van de batterijen als de hoge kosten van EV's door de meerderheid (50%) als uitdagingen werden genoemd.

"Bij AddSecure begrijpen we de uitdagingen waarmee transportbedrijven worden geconfronteerd bij hun transitie naar duurzame vloten. Daarom zijn we toegewijd aan het leveren van innovatieve, slimme oplossingen die helpen deze uitdagingen te overwinnen en de transitie naar elektrische en alternatieve brandstofvoertuigen ondersteunen voor een duurzamere toekomst", zegt Ulrika Allén, VP Products and Technology, Smart Transport bij AddSecure

Download het pan-Europese rapport "Bent u klaar voor de overstap naar EV?” hier.

Over de enquête
Dit onderzoek is uitgevoerd tussen oktober en november 2022. De pan-Europese enquête omvatte 17 vragen en werd gedeeld met klanten in 10 landen. In totaal deden ongeveer 300 klanten mee.

Loading