CONTINUÏTEIT VAN ADDSECURE TEN TIJDE VAN CORONA

2020-04-07

Beste klant,

De situatie met het coronavirus beïnvloedt mensenlevens overal ter wereld. Bij AddSecure bewaken we voortdurend de ontwikkeling van de corona-pandemie en het effect hiervan op de wereldwijde gemeenschap.

Aangezien wij een communicatie- en oplossingenbedrijf zijn, kunt u er zeker van zijn dat de prestaties van onze beveiligde essentiële communicatie en gegevens hiervan geen hinder zullen ondervinden. We hebben een plan voor bedrijfscontinuïteit geïmplementeerd en de service die wij leveren aan onze klanten blijft onverminderd. Het spreekt vanzelf
dat de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, klanten en partners voorop staan.

Via deze brief willen wij u op de hoogte brengen van de stappen die wij hebben genomen om bedrijfscontinuïteit te verzekeren voor al onze klanten in Europa.

Dagelijkse bedrijfsvoering

We werken momenteel op volledig vermogen wat betreft dagelijkse activiteiten, zoals technische bewaking, ondersteuning en bestellingsleveringen. In de huidige situatie schatten wij in dat we de capaciteit hebben om een resourcevermindering van 50% te kunnen beheren (50% van het personeel op non-actief) zonder dat de ondersteuning van onze geactiveerde services daar nadeel van ondervindt. We hebben bovendien de mogelijkheid om medewerkers van andere afdelingen op korte termijn over te plaatsen. Personeelstekorten kunnen op den duur echter leiden tot langere verwerkingstijden van bestellingen en reactietijden op telefoongesprekken/e-mails.

 

Niet-essentieel personeel werkt op afstand

Als voorzorgsmaatregel om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hebben wij het merendeel van onze medewerkers verzocht thuis te werken. Onze medewerkers die essentiële functies bekleden zijn aanwezig op onze kantoren.

Onze accountmanagers zijn net zo beschikbaar voor klanten als wanneer ze op kantoor werken. Alle medewerkers hebben instructies ontvangen om gebruik te maken van technologie en interne en externe vergaderingen zoveel mogelijk virtueel te houden.

We bewaken de potentiële impact die de pandemie kan hebben op onze leveringsketen voortdurend en communiceren regelmatig met onze hardwareleveranciers en installateurs. We zullen onze klanten op de hoogte houden als iets de levering van componenten die zijn geproduceerd in de door het coronavirus getroffen regio‘s beïnvloedt.

 

Een veiligere wereld

We doen dit om mensen te beschermen en om verantwoordelijkheid te nemen voor de gemeenschap als geheel. Helpen om het risico op verspreiding van Covid-19 te verminderen past binnen onze missie om bij te dragen aan een veiligere en slimmere wereld. Het zijn turbulente tijden voor iedereen en de situatie verandert dagelijks. Wij zetten ons in
om onze bedrijfsactiviteiten voort te zetten en ervoor te zorgen dat u de hoogwaardige klantenservice en technische ondersteuning die u van ons gewend bent, kunt blijven ontvangen.

Blijf veilig,

 

Hartelijke groeten,
Krister Tånneryd
Chief Operations Officer
[email protected]