Business intelligence voor transportbedrijven

AddSecure introduceert een krachtige BI-tool waarmee transportbedrijven voor hun CO2-uitstoot voldoen aan de verplichte CSRD-rapportage voor grote ondernemingen.

CSRD: rapportage van impact op mens en milieu

De afkorting CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive. Deze in 2022 aangenomen richtlijn staat centraal in de Green Deal van de Europese Unie en moet zorgen voor meer transparantie inzake duurzaamheidsinformatie. Hiertoe moeten steeds meer ondernemingen verplicht rapporteren over hun impact op mens en milieu. Volgens de CSRD-richtlijn moeten grote bedrijven o.a. rapporteren over: CO2-uitstoot, sociaal kapitaal, impact op biodiversiteit, e.a. Om te voldoen aan de vereisten moet heel wat data van uw onderneming worden verzameld en verwerkt. Om transportbedrijven hierbij te helpen introduceren wij een uiterst krachtige BI-tool.

De CSRD-richtlijn beknopt samengevat

Rapportage voor grote bedrijven

Wanneer uw bedrijf voldoet aan minimum twee van deze criteria: meer dan 250 medewerkers, meer dan 50 miljoen euro omzet per jaar of meer dan 25 miljoen euro op de balans.

Verbeteren van de transparantie

Bedrijven kunnen dankzij de CSRD-richtlijn ook met elkaar worden vergeleken op basis van heel wat relevante niet-financiële onderdelen.

Sacties voor het niet voldoen aan de vereisten

Het niet tijdig of onvolledig rapporteren kan niet alleen leiden tot boetes van toezichthoudende instanties, maar ook een negatieve impact hebben op het imago van uw bedrijf.

De AddSecure BI-tool automatiseert uw rapportage

Onze slimme BI-tool laat u toe om op een efficiënte manier de ecologische voetafdruk van uw transportbedrijf te berekenen. De verschillende relevante data wordt door onze krachtige software verzameld en geanalyseerd. De rapportages worden vervolgens weergegeven in een gebruiksvriendelijk en overzichtelijk dashboard. Daarenboven voldoen ze aan de ISO 14083 standaard, dewelke bevestigt dat de CO2-uitstoot op een aantoonbaar betrouwbare manier wordt berekent en gerapporteerd, conform de geldende Europese wetgeving en milieueisen.

Contact met een expert

Belangrijkste kenmerken

Voldoe aan de Europese CSRD-richtlijn

Groete bedrijven moeten verplicht rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu.

Heldere analyse van uw bedrijfsdata

Ons intuïtief dashboard biedt toegang tot uw CO2-rapportage en geavanceerde analyses.

Uw ecologische voetafdruk in kaart

Een duidelijk beeld van uw uitstoot vormt de ideale basis voor verdere stappen inzake CO2-reductie.

ISO 14083 gecertificeerd

Onze CSRD-rapportage voldoet aan de ISO 14083 standaard inzake CO2-uitstoot.

Meer weten over de AddSecure BI-tool?

Neem vandaag nog contact op met onze experts en leer hoe business intelligence ook uw transportbedrijf kan helpen voldoen aan de CSRD-richtlijn.

Contact met een expert

AddSecure BI-tool pakketten

Met onze software voldoet u niet enkel aan de CSRD-richtlijn, de verkregen inzichten helpen u bovendien besparen en omzet verhogen. Kies hieronder het BI-pakket dat best aansluit bij u noden, of contacteer ons voor meer informatie.

BI light

 • Tijdbesparende technieken met geïntegreerde data-analyses
 • Overzichtelijk dashboard met toegang tot ISO 14083 gecertificeerde rapportage
 • CO2-rapportage per rit, per week en per regio of gebied
Meer informatie!

BI standard

 • Tijdbesparende technieken met geïntegreerde data-analyses
 • Overzichtelijk dashboard met toegang tot ISO 14083 gecertificeerde rapportage
 • CO2-rapportage per rit, per week en per regio of gebied
 • Uitgebreide monitoring van 7 gedefinieerde KPI's
Meer informatie!

BI plus

 • Tijdbesparende technieken met geïntegreerde data-analyses
 • Overzichtelijk dashboard met toegang tot ISO 14083 gecertificeerde rapportage
 • CO2-rapportage per rit, per week en per regio of gebied
 • Uitgebreide monitoring van 16 gedefinieerde KPI's
Meer informatie!